VÅRKONFERENSsjukhusetEN
10 APRIL 2008
ÖREBRO

Över 100 deltagare träffades på universitetssjukhuset i Örebro för att lära mer och diskutera rättspsykiatri.

Programpunkterna i korthet:

• Chefen för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro, Knut Mårfelt, berättade om enhetens roll.
• Per Åke Ståhl, som är sakkunig vid kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping, belyste kriminalvårdens förväntningar på rättspsykiatrin.
• Frances Hagelbäck Hanson från Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättade utifrån ett arbetsmiljöperspektiv i sitt föredrag "Läkande miljö – säker miljö".
• På flera ställen i landet förbereds byggandet av nya enheter. Rättspsykiatrin vid Flemingsberg (Karolinska Huddinge) presenterades efter en arkitekttävling.
• Vad betyder en låst dörr för vårdmiljön? Inger Johansson från Göteborgs universitet redogjorde för observationer på en psykiatrisk avdelning för personer med affektiv sjukdom.

Konferensen avslutades med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Handlingarna till årsmötet finns här >>
Protokollet från årsmötet >>