NORDISK KONFERENSprogrammet
7–8 MAJ 2008
KÖPENHAMN

Invitation
Byggesocietetet og Vårdforum har hermed fornøjelsen at invitere til den første fællesnordiske sundhedskonference i Danmark om FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN.

Med den nyligt gennemførte regionsdannelse står vi nu over for en af danmarkshistoriens største omstruktureringer af sundhedsvæsenet, der stiller såvel sektorens aktører som patienter og pårørende over for store udfordringer.

For både bygningsejere, planlæggere, medarbejdere og ledelse på alle niveauer
er det nødvendigt at holde fokus på de elementer, der er så afgørende for, at
FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN kommer til at fungere optimalt.
Det er derfor nærliggende at se på de aktuelle planer i 2 af landets regioner,
og forsøge – med udgangspunkt i deres forskellighed – at uddrage mulige
konklusioner på de planlægningsparametre, der nu ligger til grund for disse
store investeringer.

Samtidig er patientfokus og helbredende arkitektur så væsentlige emner i den
aktuelle debat, så det er interessant bl.a. at få belyst de erfaringer og forskningsmæssige
landvindinger, der er tilgængelige for planlægningen i dag.
Det er således med stor glæde, at vi kan præsentere et spændende 2-dages
program for denne fællesnordiske konference i København.

Inbjudan och program finner du här (pdf)>>