musikens_husHÖSTKONFERENSEN
7-8 NOVEMBER
UPPSALA

Temat var Människan i vård och omsorg. Under konferensen behandlades frågor inom ramen för den fysiska och psykiska miljön, för vård-/omsorgstagare såväl som för de anhöriga och personalen.

Forums Vårdbyggnadspris delades ut för andra gången. Och vår nya professor Peter Fröst presenterade sig.

Bland föreläsarna fanns professor Roger Qvarsell, Linköpings universitet, Ebba Högström, arkitekt och forskare vid KTH, Elle Wijk, leg.sjuksköterska och med.dr vid Sahlgrenska Akademin och fler därtill. Vi höll till på det nybyggda Musikens Hus ritat av Henning Larsen.