INTRESSANTA PROJEKT

Den här sidan är avsedd för att presentera intressanta projekt rörande vårdbyggnader. Projekten kommer att presenteras med korta notiser och länkar till projektens webbplatser.

Vi vill ha förslag på projekt! Mejla gärna idéer till oss på info@vardbyggnad.se.

 

Framtidens Akademiska sjukhus, Uppsala
Film om Framtidens Akademiska på Uppsala läns landstings hemsida >>

Vision Bo Äldre
Sedan 2006 finns på Lillhagsparken 11 i Göteborg en utställnings- och utbildningsmiljö som handlar om frågor kring äldres boende och vardagsliv. Bakom Vision Bo Äldre står Göteborgs Stad, i form av Lokalförvaltningen och Stadledningskontoret samt de kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägare. På 400 m2 ryms nästan allt som idag kan visas upp kring ett tryggt och bekvämt boende för äldre, design, teknikstöd och smarta prylar. Verksamheten riktar sig till personer som är verksamma inom såväl särskilt som ordinärt boende. Vård- och omsorgspersonal, pensionärsföreningar, fastighetspersonal, teknikleverantörer, studenter och forskare kommer till Vision Bo Äldre för att utbyta idéer, få inspiration och kunskap om teknikstöd och smarta prylar som gör vardagen enklare. Det finns möjlighet att boka visningar och man får givetvis testa produkterna. För mer information, ring 031-368 06 37 eller 031-368 05 77.
För mer information, se www.goteborg.se/seniorgoteborg

Visualisering av det mänskliga ögats begränsningar (Med Andra Ögon)

Projektet har under 2010-2012 utvecklat ett verktyg för att visualisera hur varierande belysningssituationer påverkar personer med olika visuella funktionsnedsättningar. Verktyget, VISSLA (VISualisering av Synbegränsningar orsakade av Ljusspridning och Aberrationer), testas och utvärderas under 2013 i olika belysningssituationer. Den studerade miljön fotograferas med hög upplösning och dataprogrammet lägger sedan samman flera bilder till en. Såväl digitala som verkliga miljöer kan testas. En testmiljö har byggt upp i anslutning till Vision Bo Äldre på Lillhagsparken 11.
Resultaten från projektet har en bred tillämpning på det åldrade ögats begränsningar, vilket är av stor betydelse inom särskilda boendeformer för äldre. Syftet med vårt deltagande i projektet är att skapa möjligheter att tillgodose specifika krav inom såväl om- och tillbyggnader som löpande fastighetsförvaltning.
Projektet drivs av Göteborgs Universitet, Oftalmologiska Institutionen, och finansieras av KK-stiftelsen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Fastighetskontoret, Färdtjänsten, Lokalförvaltningen, Focus Neon AB och Vectura AB.
F ör mer information, kontakta Jörgen Thaung, 070-895 26 63 eller Björn Löfving, 072-237 00 22

Nya lokaler vid Universitetssjukhuset i Linköping
Universitetssjukhuset i Linköping bygger under åren 2011-2020 nya lokaler om totalt 67 000 kvadratmeter samt anpassningsbyggnation av 56 000 kvadratmeter. Moderna vårdlokaler skapas och uttjänta fastigheter rivs.
Projektet finns här>>

Den goda vårdavdelningen
Hur kan tillgänglig kunskap från forskning och praktik ligga till grund för att utveckla konceptförslag till den optimala vårdavdelningen? Det är den centrala frågan för projektet "Den goda vårdavdelningen" vid Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers med deltagare från de landsting som är medlemmar i ledningssystemet PTS (Program för teknisk standard).
Läs mer här>>

Nya Karolinska Solna
Att bygga Nya Karolinska Solna är ett av de största byggprojekten någonsin inom Stockholms läns landsting. Det nya sjukhuset beräknas stå klart 2015.
Projektets webbplats>>
Gestaltningsstrategi (pdf) >>

Tehuset, ny vårdbyggnad på SÄS Borås
SÄS Borås har i sin lokalförsörjningsplan pekat på behovet av en ny vårdbyggnad. Där ska i första hand teknikkrävande verksamheter som vårdavd, dagkirurgi o d, lokaliseras för att avlasta huvudbyggnaden. Den nya byggnaden ska vara en länk mellan huvudbyggnad och byggnad 10, MS1, och är tänkt att uppföras i full höjd med befintlig huvudbyggnad.

Nybygge Rågården för Rättspsykiatriksa vårdkedjan, Göteborg
Arbetet med att hitta en lämplig plats för lokalisering av Rättspsykiatriska vårdkedjan (RPV)
i Göteborg har pågått sedan våren 2000. Den nya vårdbyggnaden för RPV kommer att lokaliseras till Rågården.

Du hittar visionen här (pdf, 284 kB) >>

Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Landstinget i Uppsala län har beslutat att planera för en ny byggnad för den specialiserade psykiatrin i länet med placering inom Akademiska sjukhusets kärnområde. Den ska inrymma psykiatridivisionens öppenvårdsverksamhet, ca 96 slutenvårdsplatser, administration samt undervisning och forskning. Åtgärden ska främst syfta till att:
• Förbättra vårdprocesserna
• Skapa tydliga samband med den somatiska vården
• Integrera forskning och undervisning i vården
Du hittar programbearbetningen här (pdf, 13,3 MB) >>

Byggprojekt Akut- och Infektionsverksamhet, UMAS
Den 11 mars 2008 togs det första spadtaget för den nya akut- och infektionsverksamheten vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Satsningen går på en miljard kronor och är den största i sjukhusets historia. Anledningen till bygget är att de nuvarande lokalerna är slitna samtidigt som Malmö kommer att öka med 35 000 personer de närmaste åren. Det nya bygget är planerat för de kommande 20 till 30 åren. Mottot för byggnaderna är flexibilitet, god logistik, hög patientsäkerhet,  god arbetsmiljö.

Nybygge på Norrlands universitetssjukhus
Ett nytt hus håller på att byggas på sjukhusområdet i Umeå. Byggnaden anpassas för de verksamheter som ska flytta in, bland annat onkologi, kvinnoklinik samt barn- och ungdomsklinik. Samtidigt utformas byggnaden så generellt att den klarar en förändrad verksamhet i framtiden. En princip har varit att placera tekniskt komplicerade lokaler för vårdavdelningar i nybyggnaden medan administrativa lokaler och enklare vårdlokaler inryms i ombyggnader.

Rum för God Omvårdnad
År 2005 inleddes ett samarbete mellan Göteborgs Stad, MedicHus (numera Lokalförvaltningen) och Målaremästarna kring två renoveringsprojekt på Ekparken och Solängens Äldreboenden som återinvigdes i augusti 2007, efter en renovering av invändiga ytskikt. Omsorgsprojektet döptes till Rum för God Omvårdnad och har resulterat i en bok med samma namn som i dagboksform beskriver arbetets gång och de olika projektdeltagarna. Boken kan beställas från Lokalförvaltningen, Morgan Andersson, 031-365 06 00..
Läs mer här >>

Rum för Lärande
Under 2004 startade Målaremästarna tillsammans med Hjällboskolan i Angered skolprojektet Rum för Lärande. Detta genomfördes som ett delprojekt i det riksövergripande projektet Färgen i Vård, Skola och Omsorg. Som en fortsättning på projektet inom omsorgssektorn inleddes i början av 2005 ett samarbete mellan Göteborgs Stad, MedicHus (numera Lokalförvaltningen) och Målaremästarna kring två renoveringsprojekt på Ekparken och Solängens Äldreboenden som återinvigdes i augusti 2007, efter en renovering av invändiga ytskikt.